بندری رقصیدن اکبر عبدی در کنسرت خیریه امید حاجیلی!

امید حاجیلی اجرایی خیریه برای کودکان تحت نظارت موسسه مهرلیلا که وابسته به لیلا بلوکات برگزار کرد که اکبر عبدی برای شادی کودکان روی صحنه رفت و با آهنگ بندری این خواننده شروع به رقصیدن کرد.

۰ نظر