پیگیری ماجرای عجیب زنده شدن نوزاد 6 ماهه در ارومیه در حالا خورشید

پیگیری حالا خورشید از نوزادی که در ماه ششم بارداری به دنیا آمد اما با کوتاهی مسئولین بیمارستان متاسفانه فوت کردند.

نوزاد حالا خورشید
۰ نظر