درخواستِ جالبِ ازدواج جوان عاشق به مبینا نصیری ، مجری معروف

پسر جوان درحالی که روی زمین دراز کشیده میگه خانم نصیری عاشقتم توروخدا با من ازدواج کن!!!

مجریمبینا نصیری
۰ نظر