ابراز علاقه عجیب شهاب مظفری به حسین سلیمانی در کنسرتش!

حسین سلیمانی در کنسرت شهاب مظفری حاضر بود.

شهاب مظفری
۰ نظر