ترکیدن پروژکتور در برنامه زنده مبینا نصیری!

مبینا نصیری با انتشار این ویدئو نوشت: صدایی که شما می‌شنوید یک پنجم صداییه که ما تو استودیو شنیدیم.... شانس آوردم اون طرف نبودم وگرنه رو سر من می ریخت.... ترکید پرژکتور.... ولی حرفه‌ای برخورد کردمااااااا

مبینا نصیری
۰ نظر