قول و قرار سپند امیرسلیمانی با مهران غفوریان در روز تولد دخترش!

سپند امیرسلیمانی با انشتار ویدئی زیر نوشت :

بچه ها هانا غفوريان،هانا غفوريان بچه ها

مهران غفوریان
۰ نظر