نظر بهنام بانی درباره فیلم شبی که ماه کامل شد !

بهنام بانی پس از دیدن شبی که ماه کامل شد : همه کارهای خانم آبیار را خیلی دوست دارم!

بهنام بانی
۰ نظر