افتخار خانم باریگر به بادیگاردها و بنز سوار شدن!

صحبت های عجیب شقایق دلشاد درباره بادیگارد داشتن و بنزی که سوارش بود

شقایق دلشاد
۰ نظر