توضیحات طلبه‌ای که بخاطر کمک به سیل زده‌ها معروف شد درباره درامدش

سوال علی ضیاء درباره درآمد طلبه‌ای که بخاطر کمک به سیل زده‌ها معروف شد.

علی ضیا
۰ نظر