وضعیت غم انگیز فردوس کاویانی با بیماری اش

بیماری بسیار سخت و نفس گیر فردوس کاویانی او را از نفس انداخته است

سلبریتی
۰ نظر