کنایه عجیب احمد ایران دوست به قمار بودن برنده باش

آیت الله مکارم شیرازی مسابقه برنده باش را حرام و نوعی قمار اعلام کرده است

سلبریتی
۰ نظر