امیر محمد زند قاتل یا هنرپیشه ؟

شایعه قاتل بودن امیر محمد زند از زبان خود او

سلبریتی
۰ نظر