تصادف مرگبار پورشه با پراید :عیبی ندارد دیه او را پرداخت می‌کنیم!

تصادف دیروز یک پورشه با پراید در اصفهان بازتاب زیادی داشته که حواشی آن را در زیر آورده ایم.

1- تصادف به علت کورس دو خودروی پورشه که انحراف یکی از این خودروها باعث تصادف و مرگ راننده پراید شد.

2-راننده پورشه بعد از تصادف عربده کشان از خسارت به ماشینش گله می کند و پس از اینکه می فهمد راننده پراید درگذشته است می گوید : عیبی ندارد دیه او را پرداخت می‌کنیم.

تصادف
۰ نظر