مصاحبه با راننده تصادف پورشه در اصفهان پس از دستگیری

پسری که در تصادف جنجالی پورشه در اصفهان باعث مرگ پسری جوان به نام فرهاد طاهریان شد ، دستگیر شد

تصادف
۰ نظر