کنایه تند سوسن پرور به هنرمندان

کنایه بسیار تند سوسن پرور به هنرمندان ایرانی

سلبریتی
۰ نظر