پاسخ علیخانی به انتقاد از داوران برنامه اش

صحبت های احسان علیخانی درباره انتاداتی که از داورانش در برنامه عصر جدید مطرح می شود.

احسان علیخانی
۰ نظر