رقص‌ یک‌ زن در گلسار رشت و برخورد مأمور پلیس با او

قابل ذکر است که این خانم اهل گیلان نبوده است. او که حالت عادی و طبیعی نداشته در وسط خیابان گلسار اقدام به فحاشی و ایجاد ترافیک کرده و با وجود هشدار چند ساعته پلیس حاضر به ترک محل نبوده است. همچنین  او به مأموران پلیس حمله کرده اما از این برخورد هیچ تصویری در هیچ یک از رسانه‌ها پخش نشده است.

رقص
۰ نظر