استندآپ پرحاشیه علیرضا خمسه در کانادا

قسمتی از ویدئو استندآپ کمدی علیرضا خمسه در کانادا  به دلیل به کار بردن الفاظی رکیک حذف شده است.

۰ نظر