انتخاب مشکوک نماینده ایران در اسکار 2020

فیلم سینمایی عجیبی که به عنوان نماینده ایران در اسکار 2020 انتخاب شد

۰ نظر