واکنش آیسان احتشامی صاحب اصلی عکس دختر آبی به انتشار عکس هایش!!

آیسان احتشامی صاحب اصلی عکس دختر آبی گفت که او سحر که خودسوزی کرده نیست.

استقلال
۰ نظر