حرف های پگاه آهنگرانی در مورد سلبریتی زدگی مردم

پگاه آهنگرانی بازیگر سینما که اخیرا محکومیتی برایش صادر شده است، گفت: مردم از اظهار نظرهای سلبریتی ها خسته شده اند، بهتر است کمی سکوت کنند

سلبریتی
۰ نظر