پشیمانی مریم امیر جلالی از تبلیغ کذب یک کرم زیبایی!!

مریم امیر جلالی بازیگر ایرانی از حضور در تبلیغ یک محصول زیبایی اظهار پشیمانی کرد .

۰ نظر