مدل جدید دست دادن حسن روحانی و اردوغان و پوتین

مدل دست دادن روحانی و اردوغان و پوتین در دورهمی جدید سیاسی شان را ببینید .

۰ نظر