عکس العمل باورنکردنی میمون ها با دیدن یک میمون غیرواقعی

در این ویدئو دسته‌ای از میمون‌ها با دیدن یک میمون غیرواقعی در حالی که تصور می‌کنند مرده باشد شروع به سوگواری برای آن می‌کنند. در ابتدای ویدئو پس از آنکه یکی از میمون‌ها متوجه میمون غیرواقعی می‌شود سایر میمون‌ها نیز به آن ملحق شده و در اطراف میمون غیرواقعی جمع می‌شوند. در ادامه یکی از میمون‌ها، میمون غیرواقعی را از روی شاخه درخت بلند کرده و ناگهان تصادفا آن را به پایین پرت می‌کند. در حالی که میمون غیرواقعی مانند یک میمون مرده روی زمین دراز کشیده و مرده به نظر می‌رسد دوباره میمون‌ها دور آن جمع می‌شوند. لحظاتی بعد و در حالی که میمون‌ها تصور می‌کنند این میمون بر اثر سقوط از درخت مرده باشد شروع به سوگواری کرده و سایر میمون‌ها نیز به آن‌ها می‌پیوندند.

۰ نظر