حمله فیزیکی به زن جوان در داخل هواپیما!

ین مسافر که هویتش مشخص نشده پس از سرفه کردن به دلیل نداشتن ماسک روی صورتش توسط یکی از مسافران مورد حمله قرار گرفت. در ویدئویی که توسط مسافران داخل هواپیما و با تلفن همراه تهیه شده است مشاهده می‌شود این مسافر در حالی که سر این زن را زیر بغلش قرار داده از خدمه هواپیما می‌خواهد او را به بیرون منتقل کنند. این ویدئو نشان می‌دهد پس از نزدیک شدن مسافران این مرد برای در امان ماندن از سرفه‌های این زن، سر او را زیر صندلی هواپیما قرار می‌دهد. زن جوان نیز با ایجاد سر و صدا و تکان دادن خود تلاش کرد تا سرش را آزاد کند. بلافاصله چند نفر از خدمه هواپیما وارد عمل شدند و از مسافر مرد خواستند تا این زن را رها کند. در این ویدئو صدای یکی از مهمانداران شنیده می‌شود که می‌گوید: «بشینید لطفا.»

۰ نظر