اقدام مشمئزکننده جوان آمریکایی در سوپرمارکت!

این ویدئو توسط یکی از دوستان این جوان ۲۴ ساله و با تلفن همراه تهیه شده بود. در این ویدئو در حالی که صدای خنده دوست این پسر جوان شنیده می‌شد او ظرف بستنی را از داخل یخچال خارج کرده و اقدام به بازکردن درب آن کرده بود. این پسر سپس دو بار اقدام به لیسیدن بستنی داخل ظرف کرده و آن را مجددا در داخل یخچال قرار داده بود. در انتهای این ویدئو صدای دوست این پسر جوان شنیده می‌شود که خطاب به او می‌گفت: «زود باش، بریم.».

۰ نظر