مشاهده ابر سبز رنگ در آسمان فارس و علت آن

کارشناس اداره کل هواشناسی استان فارس گفت: پدیده پیدایش ابر سبز به دلیل شکست نور ایجاد شده است. محمد علیزاده کارشناس اداره کل هواشناسی استان فارس بیان کرد: در دانش هواشناسی، ابرها ممکن است به رنگ‌های مختلف دیده شوند و مردم، رنگ قرمز را زیاد دیده‌اند. او، بیان کرد: پدیده ابر سبز به علت شکست نور بوده که طبیعی است و شهروندان نباید نگران باشند. آسمان جنوب استان فارس در حال حاضر ابری است و در برخی از شهرستان‌ها ازجمله خنج، لارستان، گراش، داراب و زرین دشت بارش باران‌های رگباری و تگرگ ادامه دارد.

۰ نظر