مهدی کوشکی و ریحانه پارسا روزگار قبل قرنطينگي

مهدی کوشکی نوشت :

مربوط به روزگار قبل قرنطينگي " به اميد برگشت روز هاي عاديمون  حالتون خوب؛هواي دل همو اين روز ها كه بيشتر كنار هم هستين داشته باشين

۰ نظر