گزارش تلویزیون از دور دور جوان‌ها در بلوار اندرزگو جای نشستن در قرنطینه کرونا

با اینکه شیوع کرونا در کشور بیشتر شده و مسئولین از مردم خواستن تا در خانه بمانند اما بعضی افراد این توصیه ها را جدی نمی گیرند و همچنان به زیست شبانه خود ادامه می دهند.

۰ نظر