خودکشی وحشتناک میلیاردر ایتالیایی / همه خانواده او با کرونا مرده بودند

‏میلیاردر ایتالیایی از پشت بام هتل خود را به پاییت پرتاب کرد. تمام اعضای خانواده وی به علت ویروس کرونا جان باختند.

۰ نظر