گاف‌های سریال پایتخت که سوژه شبکه‌های اجتماعی شدند!

سریال «پایتخت ۶» که جزء سریال‌های پرمخاطب نوروز است به لحاظ ساختاری هم ایرادهایی داشته است. اگرچه انتقادهای بسیاری به محتوای این سریال هم وارد شده .

۰ نظر