سازنده ویروس کرونا دستگیر شد!؟

شنیده شده یک پزشک آمریکایی در استخدام دانشگاهی در ووهان چین بوده و مبلغ ماهیانه ۱۵۰ هزار دلار دستمزد به علاوه ۵۰ هزار دلار حقوق ثابت و دائم از دانشگاهی در ووهان چین دریافت کرده و قرار بوده ظرف مدت ۷ تا ۸ ماه ویروس را به دستور همان دانشگاه چینی پرورش داده و به ووهان بفرستد! او ۱.۵ میلیون دلار هم برای هزینه‌ی آزمایشگاه از دانشگاه دریافت کرده بوده!

۰ نظر