وقتی دکور برنامه ، رنگش با حرف‌های کارشناس برنامه ست شده !

کارشناس برنامه انارستان ، کلا یه کاری کرد دیگه این مبل‌ها برای آینده عوض بشه و کسی روش نشینه.

۰ نظر