واکنش جالب پدر عصبانی در برنامه زنده تلویزیونی

کارشناس برنامه زنده خبری وقتی پسرش به ناگهان وارد اتاق شد نتوانست خشم خود را کنترل کند و جلوی میلیون ها بیننده وی را به باد فحش گرفت و با عصبانیت بیرون راند

۰ نظر