طلبه‌های فراری از کرونا پیدا شدند

گفت و گو با طلبه هایی که اخیرا در فیملی که در فضای مجازی منتشر شده بود، متهم به فرار از کرونا شده بودند را ببینید.

۰ نظر