ماجرای طلسم درختان پارک لاله تهران چه بود؟

شب گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد. محتوای فیلم نشان گر این بود که درختان پارک لاله تهران منقش به طلسم و جادو شده اند. همین فیلم می‌توانست تشویش اذهان عمومی ایجاد کند.  زنی به عنوان دغدغه یک شهروند دوربین به دست میان درختان پارک لاله حرکت می‌کند و خطاب به شهروندان متذکر می‌شود که درختان این پارک پر شده اند از طلسم و جادو.

۰ نظر