حیرت داوران از اجرای شعبده بازی رضا پورجوان در عصر جدید

شعبده بازی در عصر جدید از هنرهایی است که شرکت کنندگان عصر جدید در مراحل مختلف اجرا کردند. رضا پورجوان کسی که زنگ طلایی از امین حیایی دریافت کرده بود در مرحله نیمه نهایی عصر جدید با سکه و ماهی اجرایی متفاوت را به نمایش گذاشت اما از رفتن به فینال باز ماند.

۰ نظر