حضور ناگهانی فرزند یک مسئول در مصاحبه زنده

صداوسیما: ویدئویی جالب از حضور غیرمنتظره فرزند عباس تابش، رئیس سازمان حمایت وسط مصاحبه زنده پدرش با شبکه خبر را مشاهده کنید.

۰ نظر