دفاع جالب و خبرساز الیکا عبدالرزاقی از فضای هنری کشور

الیکا عبدالرزاقی بازیگر سینما و تلویزیون همسر امین زندگانی در برنامه باغ رمضان از فضای هنری کشور دفاع کرد و گفت: اسممان بد در رفته وگرنه جامعه تمیزی داریم.

۰ نظر