سوتی و لحظه‌ای تاریخی در گزارش‌های جواد خیابانی

پرسپولیس گل می‌زند و جناب خیابانی اصلا در جریان نیست.

۰ نظر