خاطره جالب مسعود روشن پژوه از کارتون «پسر شجاع»

خاطره جالب مسعود روشن پژوه: از کودکی پرسیدم چطوری پسر شجاع؟ گفت خوبم خرس مهربون!

۰ نظر