کنایه سنگین سریال «زیرخاکی» به روحانی

سریال «زیرخاکی» به اظهارات روحانی درباره مطلع شدن از زمان گرانی بنزین کنایه زد.برترین ها

۰ نظر