چالش جالب ۵۰ میلیونی بیژن بنفشه خواه در شب آهنگی

قسمت یازدهم برنامه شب آهنگی با حضور بیژن بنفشه خواه پخش شد در این قسمت هم مانند بخش های قبلی آهنگی چالش 50 میلیونی را با بنفشه خواه امتحان کرد.

۰ نظر