چالش خبرنگار شبکه خبر با مقنعه‌اش در هنگام گزارش زنده

صداوسیما: ویدئویی از چالش خبرنگار شبکه خبر با مقنعه‌اش در هنگام گزارش زنده در فضای مجازی منتشر شده است.

۰ نظر