صحبت های تلخ جناب خان با مسئولین درباره خوزستان !

جناب‌خان شخصیتی عروسکی است که ابتدا در مجموعه نمایش خانگی کوچه مروارید در نقش لبو فروش آبادانیو سپس در سری دوم، سوم، پنجم و ششم و هفتم مجموعه خندوانه به عنوان یک استندآپ کمدین ظاهر شد.

همواره یک تیم تخصصی جنابخان را در برنامه ها و پروژه های مختلف همراهی میکنند. این تیم تخصصی شامل این افراد هستند: محمود نسیمی، احمد صفاری، وحید فقها زاده وبهنام شوهر شهلام خواهر احلام

۰ نظر