رستم قاسمی وزیر راه از دیدار چهره به چهره تا ناسزاهای راننده تاکسی به او !

رستم قاسمی وزیر راه دولت سیزدهم، به صورت سرزده به ایستگاه راه‌آهن تهران میرود و با مردم چهره به چهره به گفتگو میپردازد و از نزدیک درجریان مسائل مربوطه قرار می‌گیرد.

فیلم مصاحبه تلویزیونی مربوط به سال ۹۵ می‌باشد که وی خاطره‌ای جالب و البته خنده‌دار از دوران وزارت نفتش نقل میکند.

 

۰ نظر