کتک کاری عجیب زن جوان با معشوقه همسرش!

در ویدئوی منتشر شده مشاهده می‌شود در حالی که معشوقه جوان روی صندلی نشسته این زن وارد دفتر کار او شده و با مشت و لگد وی را به باد کتک می‌گیرد.
در این ویدئو صدای فریاد‌های این زن شنیده می‌شود که دائما با عبارت «لعنت به تو» رقیب عشقی خود را خطاب قرار می‌دهد.
او پس از آن چند ضربه به این زن وارد کرده و وی را نقش بر زمین می‌کند و از دفتر کارش خارج می‌شود.
این ویدئو پس از انتشار در توئیتر توجه میلیون‌ها بیننده را به خود جلب کرد. کاربری که این ویدئو را منتشر کرد در شرح آن نوشت: «همسر عصبانی به محل کار معشوقه شوهرش رفت و او را به باد کتک گرفت.»
  انتشار این ویدئو با واکنش کاربران همراه بود. یکی از کاربران در کامنتی نوشت: «من امیدوارم این زن همین مقدار انرژی را در مواجهه با شوهر خیانت کارش نیز داشته باشد.» کاربر دیگر نوشت: «این همه خشم باید بر سر شوهرش خالی شود. زن‌ها معمولا همجنس‌های خود را مقصر اصلی داستان قلمداد می‌کنند.»

۰ نظر