استرس شدید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ؛ خودم پشت فرمان می نشینم !
۰ نظر