تبریک تولد به شیوه‌ای زشت و ناپسند که در فضای مجازی پربیننده شده !

تبریک تولد به شیوه‌ای شنیع ، زشت و ناپسند که در فضای مجازی رواج پیدا کرده است

۰ نظر