فلوت زنی آزاده اسماعیلی ، دختر گوهر خیراندیش در میان برف ها !

گوهر خیراندیش نوشت :

سلام عزيزانم شب خوش …
خدا يا تمام فرزندان سرزمينم را در پناه خودت حفظ كن .ديروز ساز دهني دوران كودكي آزاده را پيدا كردم و از اوخواستم پيچ روي دو صفحه فلزي آنرا سفت كند . امروز اين فيلم را برايم فرستاد.
او دركنار كار بازيگري مربي ورزش "پلاتس" هم هست او هر روز ، روزِ خود را با ورزش شروع ميكند . او از دبستان نزد خواهر زاده جناب" مجيد كياني" استاد سنتور، رديف سنتور را آموزش ميديد . پس از آن علاقه شديدي به موسيقي كلاسيك و نواختن ويولون پيدا كرد ومن اورا نزد " نيما زاهدي " عزيز كه پسر دوستان نازنينم استاد " حميد زاهدي" و منيژه جان بود فرستادم ولي متاسفانه بدليل پرت شدن از كوه كتف اش آسيب شديد ديد و ديگر ساز نزد ولي خوشبختانه دوباره دارد سراغ ويولن ميرود . اميدوارم بتواند ادامه بدهم . در حال حاضر ورزش و تدريس "پيلاتس " برايش جدي تر است دراينجا صفحه اينستاي او را برايتان مينويسم بانوان عزيز اگر دوست داشتيد در كلاس حضوري يا انلاين او ثبت نام كنيد . در دايركت برايش پيام بگذاريد . قربان شما گوهر خيرانديش.

۰ نظر